fbpx

MS Eikern Venneforening ble opprettet 18. september 2020 og har som formål å støtte MS Eikerns virksomhet. Støtten  består først og fremst av å fremme båtens interesse. 

Venneforeningens leder er Helge Nilsen

Mail: Helgeni3@BROADPARK.NO Mob: 90612170