Til våre andelshavere

 

Det innkalles til ordinært årsmøte i Eiker Turisttrafikk SA (MS Eikern) org nr 977 173 051 på Kapphuset (ved siden av Coop Prix) i Vestfossen tirsdag 28. mars kl 19.00

 

Saksliste:

1.         Godkjenning av innkalling og saksliste.  Innkallingen er annonsert i lokalpressen, på internett og sendt til andelshavere som har oppgitt e-post. 

2.         Valg av møteleder

3.         Valg av 2 personer til å undertegne protokoll

4.         Styrets årsberetning 

5.         Regnskap 2016

6.         Videre drift og budsjett for 2017 

7.         Valg av: 

8.         a.  Styremedlemmer 

9.         b.  Varamedlemmer 

10.     c.  Valgkomite 

11.     Innkomne saker

12.     Årsmøte avsluttes

 

Styret har i 2016 bestått av følgende personer:

 

Leder: Elisabeth Wold. Styremedlemmer: Hallvard Firingen, Borgar Knutsen, Karen Slotfeldt og May-Britt Borge.

 

Vel møtt!