Det innkalles til årsmøte i Eiker Turisttrafikk SA org nr 977 173 051 på Kapphuset (ved siden av Coop Prix) i Vestfossen mandag 19. mars kl 18.00

 

Saksliste:

1.         Godkjenning av innkalling og saksliste.  Innkallingen er annonsert i lokalpressen, på internett og sendt til andelshavere som har oppgitt e-post. 

2.         Valg av møteleder

3.         Valg av 2 personer til å undertegne protokoll

4.         Styrets årsberetning 

5.         Regnskap 2017

6.         Videre drift eller mulig avvikling

7.         Valg av: 

8.         a.  Styremedlemmer 

9.         b.  Varamedlemmer 

10.     c.  Valgkomite 

11.     Innkomne saker

12.     Årsmøte avsluttes

 

Styret har i 2017 bestått av følgende personer: Leder: Marit Helgestad, Styremedlemmer: Hallvard Firingen, May-Britt Borge, Bjørn-Olav Tømmeraas og Elisabeth Wold

 

Vel møtt !!

 

Med vennlig hilsen

Styret i MS Eikern

 

Eiker Turisttrafikk SA

Postboks 19

3321 Vestfossen

Tlf 918 70658

 

www.mseikern.no